Category Archives: Egy kis társadalom kritika

Saját meglátásaim az új európai társadalomról

Kopp! Kopp! – Ki Az? – A Jobbik

Ha netán még nem tudnátok, a „dicső” nemzetünket megmentő politikai alakulat (ne nevezzük pártnak), a Jobbik Magyarországért (Mozgalom?!) immár Kolozsvár kincses kapuján is kopogtatott. Na és mi történt? Hát beengedtük, mi más történhetett volna. Ezáltal a magyarországi szélsőjobb immár nyolc erdélyi székhellyel rendelkezik (hasonlóság képen ez olyan mintha a Vadim által vezetett Nagy-Románia Párt is székhelyeket állítana föl Békéscsabán és Méhkeréken) és úgy néz ki, hogy egyre csak terjeszkednek. És ilyenkor csak állok és tűnődök, hogy ugyebár semmi új nincs a Nap alatt és be nem ártana, ha néha napján a történelem könyvet is kezünkbe vennénk.

A Jobbikról csak annyit, hogy a nemzetet megváltó/felemelő/jelenlegi kakiból kiszedő pártként adja elő magát. Mindenfele (sőt még mennyire külföldön is) ismeretes a cigány és zsidóellenes pártpolitikájuk, a betiltott és újból működő Magyar Gárdával (valaki még emlékszik a román vasgárdistákra, mert nagyanyámék még elég jól emlékeztek) való szoros kapcsolatuk. Honlapjukat olvasva sok „nemes” célt kitűznek, mint például a nemzet szaporodását (a romániai komcsik is ezt akarták, de senki sem kérdezte meg a nőket, meg miből lesz pénz fenntartani a gyerekeket), a kismamák támogatását, de ugyanakkor az adók csökkentését. Nem vagyok én közgazdász, de ha netán nem épp Norvégia, vagy Katar vagyunk, nem látom miből lehetne fedezni a nemzet szaporodását elősegítő programokat, ha nem épp adókból. A legtöbb populista  programjukat egy ember egy este simán meg tudja szerkeszteni. Kedvenceim közé tartóznak a közép ázsiai rokonokkal való szoros kapcsolatok megteremtése és a magyar őskorszak kutatása (kissé mint a román dákopátia). Kíváncsi vagyok, ha SCHÖN (németül „szép”) Péter, Dr. STAUDT Gábor, ÁRGYÉLÁN (románul „erdélyi”) János és SNEIDER (magyarul „szabó”) Tamás is épp a sztyeppei őseiket keresik… Ja, meg elfelejtettem a kedves pártelnököt és a Magyar Gárda megalapítóját, Vona (született ZÁZRIVECZ) Gábort. Elég érdekes ugyebár, hogy a saját bevallása szerint osztrák-sváb Schön Úr épp egy ilyen pártnak lenne tagja, aki a más kisebbségek ellen uszít. Úgy látszik Magyarország legnagyobb gondja, nem az elmúlt évtizedben elkúrt gazdaságpolitika, hanem a zsidók és a cigányok. Nem tudom, de lehet az osztrák származású Schön Úr elfelejti, hogy épp az osztrákok ellen harcoltunk majdnem kétszáz évig, na meg nekik köszönhető, hogy belesodortak egy olyan háborúba, aminek a vége Trianon lett. Uppsz, biztos Trianont is a zsidó összeesküvők és a hegedülő cigányok okozták.

A Jobbik terjeszkedése aggasztó, hiszen elfelejtjük, hogy a harmincas évekbeli gazdasági válság mennyire kedvező talajnak bizonyult a német, olasz és magyar fasizmus elterjedéséhez. Vagy netán nem emlékszünk arra, hogy majdnem félmillió magyar zsidó deportálásában a magyar nemzet is épp részt vett? Vagy erről jó nem beszélni? Képviselőik önéletrajzait olvasva ugyanaz a kép mutatkozik. Mi, a „bátor” férfiak, akik amikor kell „emberek a talpukon” majd megváltjuk a nemzetet. Ja, megint elfelejtjük, hogy a Hitlerrel való kis barátságunk mihez vezetett? A kiirtott zsidó lakosságon kívül egy romokba dőlt ország, szovjet deportálások, fél millió katona és civil áldozat? Ne sírj Vona Gábor, az én dédnagyapám is épp a Don kanyarban hunyt el. És kiknek az oldalán? A nácik oldalán. Soha ne feledjük, hogy kik mellett álltunk ki több, mint hatvan évvel ezelőtt.

A Jobbik terjeszkedése aggasztó, mert eddig három társadalmi csoportot aknáztak ki, de most már itt a negyedik is. Az első három a klasszikus és egyszerű recept: a) a munkahelyét elvesztő munkásréteg, vagy vidéken nem boldoguló vidéki réteg, aki frusztrált mindenre és mindenki más a hibás, csak ő nem b) Manci néni és Gyuri bácsi, akik még visszasiratják az oly szép fehér lovon bejövő „Vitéz Nagybányai Horthy Miklóst” c) a munkanélküli fiatal értelmiségi, aki meg akarja mutatni, hogy ő is valamire képes. És erre most már rátevődik a határon túli magyar. Te és én. Mert ez a cikk főleg nekünk, határon túli magyaroknak, szól. A „szegény, sanyargatott sorsú” testvéreink, akiket a „nagyhatalmak” elcsatoltak az anyaországtól. És tudják, hogy ebben a rétegben is sok elégedetlen fiatalra lehet rábukkani, na meg ne feledjük, hogy közel fél millió határon túli magyar már rendelkezik a magyar állampolgársággal és szavazati joggal. Ugyebár, minden szavazat számít. Ideje kampányolni külföldön is.

Kedves Jobbik, úgy látszik még nem voltatok a ló másik felén. Én már voltam kolozsvári magyar a Funár korszakban, amikor a „bozgorok (mi magyarok, ha nem tudnátok), a zsidók és a cigányok” voltak hibásak a város gondjaiért. De azt megtanultam, hogy én soha a büdős életben nem fogok eme tapasztalataim miatt egy más csoportot megalázni. Mert elég sok mindenre megtanít az, amikor te vagy a kisebbség, a bevándorló, a bozgor, vagy a kelet európai.

Amikor zsidózol és cigányozol nemcsak Palya Beát, Cziffra Györgyöt, Fodor „Neti” Sándort, Kertész Imrét, Hofi Gézát, Neumann Jánost, Szilárd Leót, Karácsony Benőt, Radnóti Miklóst, Teller Edét sérted meg, hanem minden magyart, határon innen vagy túl. És nekünk erre nincs szükség.

Zökkenőmentes és tökéletes társadalmi modellek nincsenek és nem is lesznek, legyen az kapitalista, vagy szocialista. De a világ történelemben a legtöbb kárt mégis a radikális jobboldal okozta és Magyarországot az összeomlás szélére sodorta. A jelenlegi helyzetből való kilépést nem a cigányok és zsidók elleni gyűlölet, vagy a külföldtől való elzárkózás fogja hozni. Ha akartok egy jó modellt, itt van egy roma polgármester, aki mégis megállta a helyét.

Advertisements

Kergessük csak a turulmadarakat…

 

Mit kíván a Magyar nemzet? Remélem józan eszet, műveltséget, toleranciát, megértést, más kultúrák iránti nyitottságot… De hát van egy egyre jobban növekvő réteg, akinek mindez nem számít. Egy réteg, aki a 21. században képes egy szélsőjobb pártot az ország második pártjává választani. Akik szerint mindaz, ami az országban döcög a mások hibája. A kicsi, hülye gyerek, akit az anyja rajtakap a rossz tetten, de hát nem ő a hibás, hanem a zsidó, a cigány, a nagyhatalmak, az EU, a világ konspiráció. De ne félj testvér! Mert jön a turul gárda, az árpád sávos gárda, a turáni fiúk és netán Micimackó. Mi majd megmentünk. Mert mi igaz, vérbeli magyarok vagyunk, akik a szent turul madárral és Krisztus Urunkkal majd mindenki mást főbe ütünk!

Először gondoltam, hogy csak internetes fórumokon nyilvánulnak meg, de az elmúlt években már pofátlanul eljönnek a határ másik oldalára, kolozsvári magyar ünnepekre, ordítva és részegen bömbölik a székely himnuszt Csíksomlyó fele haladva, vagy netán Bukarest régi központját teszik tönkre egy focimeccs miatt. Mi ebből nem kérünk, köszönöm szépen.

Ez a magyar elfelejti, hogy nincs olyan, hogy színtiszta, vérbeli magyar. Ha valami is igaz, az netán az, hogy Európa legkevertebb népe vagyunk, akik már eleven többnyelvűen és keverten érkeztünk a Kárpát-medencébe. Vagy netán elfelejtjük, hogy a magyar törzsek mellett ott voltak a török nyelveket beszélő kabarok. Vagy később letelepedtek itt jászok, besenyők, kunok és magunkba olvasztottunk szlovákokat, ruténeket, szerbeket, horvátokat, románokat, németeket, zsidókat, örményeket? Kedves turul madárt kergető egyén, nem ártana kis történelmet olvasnod és netán egy gén tesztet végezned.

Ez a magyar elfelejti, hogy épp ebből a keveredésből születtek e nemzet legnagyobbjai. Mert Liszt anyja osztrák volt és nem magyar. Mert Petőfi félig elmagyarosodott szerb és félig szlovák. Mert a szigetvári Zrínyi Miklós éppen horvát származású. Dugovics Titusz aki leesett a falról éppen szerb, Hunyadi János pedig kun-román származású. Bartók Béla anyja német volt, Kodályé pedig lengyel. Teller Ede, Neumann János, Szilárd Leó, Radnóti Miklós, Karácsony Benő, Kertész Imre pedig igenis is zsidó származásúak. Ne feledjük József Attila sorait sem „Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az.” Kedves turul madárt kergető magyar, nem tudod milyen világon élsz és elfelejted, hogy azok az emberek, akik ezt a nemzetet a világtérképre tették, nem épp magyar származásúak voltak. És kedves turul madárt kergető egyén, Radnótihoz pedig ne nyúlj, könyvét el ne égesd!

Ez a magyar elfelejti, hogy nyelvünk is épp ezt a sokszínűséget tükrözi. Hogy az asztalon citerával muzsikáló és táncoló peches medvét Árpád népe nem volt, hogyan megértse, mert nyelvünk is iráni, török, szláv, német és más nyelvek sokasága.

Ennek a magyarnak „fáj” a legjobban Trianon és siratja szegény határon túli testvéreit. Mit tudsz te Trianonról turult kergető egyén? Mond, azt egy Kolozsváron, Funar korszak alatt felnőtt erdélyi magyarnak, hogy tudod is te mit jelent Trianon. Voltál már kisebbség? Kaptál már seggbe rúgást mert magyarul beszéltél a buszon és képes voltál mindezeket háttérbe tenni felnőttként és józan ésszel és megértéssel elfogadni a másikat. Vagy egy „színtiszta” magyar túl büszke ehhez?

Ez a magyar fél az újtól, a nemzetközitől az idegentől. Ez a magyar nem látja meg saját országa és saját hibáit. Hisz a globális cionista összeesküvésben, aminek egyedüli nagy célja a magyar nemzet likvidálása. Ez a magyar anélkül, hogy egy másik nyelvet is megtanulna, okulna és a jelenlegi helyzetből a legjobbakat kihozná, ököllel fenyeget mindent, ami külföldi, Európa és nem az általa megszokott. Mert ez a magyar nem élt külföldön, nem fogta a kezét egy más nemzetiség lányának, nem akar fejlődni és előre látni, hanem sebeit nyalogatva siratja, azt amit üknagyapáink elbasztak. Kedves turul madárt kergető egyén. Én már voltam magyar románok közt, román nyugat‑európaiak közt, fehér Afrikában és európai amerikaiak közt. Éltem buzgó kereszténnyel, ateistával, muzulmánnal, zsidóval és buddhistával. Én már láttam és átéltem sok mindent amit az emberi gyűlölet képes szülni. De egy dolgot megtanultam. Minden a megértésen, a tudáson és a más iránti tolerancián alapul. De a bunkó ezt nincs, hogy megértse.

Ez a magyar, sajnos nem magyar. Aggaszt, hogy ezek az egyének ellen a magyar kormány nem lép fel. Aggaszt, hogy ezt exportálják határon túli magyar fiatalok köreiben. Aggaszt, hogy egyre több magyarországi fiatalt látok külföldön és általában az hagyja el az országot, akinek márt tele van a turul kergetésből. Ne feledjük, hogy hetven évvel ezelőtt a Nyilasok és nácik rekord idő alatt deportáltak fél millió magyar zsidót. Mai napig szégyenünk, hogy Auschwitzban mindenki csak arról beszél, hogy az ottan kivégzett emberek nagy hányada magyar volt. Igenis, magyar! Mert sokan azon emberek közül többet tettek a magyar irodalom, kultúra és tudomány terén, mint a te és a „vérbeli, színtiszta ősöd”!

Miért fontos a magyar útlevél? Fontos tudnivalók (felújítva 2012 szeptemberében)

Na kedves mindenki, 11 és fél hónap herce-hurca után, itt van a magyar útlevél (a cikk 2o11 október végén iródott). Kolozsváron kértem az állampolgárságot, Dél-Afrikában vártam az esküt, de végülis Kolozsváron tettem le és végre itt Brüsszelben megszereztem az útlevelet… Ezt már igenis föl lehet mutatni külföldön (a kis lakcímet igazoló kártya nem sokat ér).

Fontos mindenki számára!!!!!

– azok, akik a magyar állampolgárságot az egyszerűsitett honositási eljáráson keresztül szerezték meg, már nem kell az anyakönyvi kivonatra várjanak

– tehát az útlevélhez szükséges a honosítási okirat (amit az eskű letételekor kaptak, a szép papiros) és a lakcímet igazoló kártyajól fog, de nem kötelező!

– ne feledkezzenek meg egy érvényes személyazonosságiról, vagy útlevélről (legyen az román, ukrán, szlovák, szerb stb.)

5 évre az útlevél, konzulátuson keresztül 67 euró és 10 évre pedig 91 euró (a 10 évest választottam) – az anyaországban 30 euróval olcsóbb

– konzulátuson keresztül az egész eljárás 2 hetet tart!! – tehát tessék bátran kérni (postán is hazaküldik és ha szerencsések egy hét alatt meg is van)

Miért fontos?

Európa szerte (9 fontos tagállamban) a román állampolgárok munkavállalása még mindig, 5 év után is, korlátozott (hónapokat kell várni munkaengedélyek után). Ezek az országok: Németország, Egyesült Királyság, Írország, Belgium, Hollandia, Ausztria, Málta, Franciaország, Luxembourg. A magyar állampolgárok esetében már nincsenek munkavállalási korlátozások.

harmad országok állampolgárai (Szerbia, Ukrajna és még pár hónapig Horvátország) ezáltal Uniós állampolgárok lesznek: szabad mozgás, szabad és munkaengedély nélküli munkavállalás, ingatlanok vásárlása, egyetemisták számára kedvezményes tandíj stb.

– ezzel az útlevéllel egy Schengen ország tagja – többet ér a valójában egy határátkelőnél, mint sokan gondolják

– az Egyesült Államokba nem szükséges a vízum és sok más országba sem. Az Egyesült Államok esetében a vízum nem szükséges ha kevesebb, mint 90 napot tartózkodnak és megvan az ESTA jóváhagyásuk. Ha több, mint 90 napot tartózkodnak (munka, tanulmányok) akkor már szükséges a vízum. Ez egyébként a többi országra is érvényes, akik állampolgárai ideiglenes vízum mentességben részesülnek.

– végre el tudja valakinek mondani, hogy igenis kettes identitása van és most már a magyar identitást tudja hivatalosan is igazolni. Higyjék el, hogy azok, akik hosszú ideig éltünk külföldön, már meguntuk a magyarázkodást, hogy honnan jövünk, de mért érezzük magunkat másoknak

Nå bată-l norocu’ că iarăşi o trăbuit să iau trişunule


 

Aşê o fu norocu’ că şi azi o trăbuit să iau trişunule. Bată-l Sårele s-o bată, că ori nu vinye când trăbă ori pun ăia dye la RATUC nyişte autobuze care o şi fost cândva mijlåce dye transport, pe vrêmea lu’ Ceaşcă, dar amuia ni samănă mai mult cu nyişte cotyêţe.

Nå şi mă sui şi io pe trişunule şi mă pun frumos pă scaun. M-am uitat o ţâră să văd åmenyi dyin autobuz. Fu acåle o lêle cu o pungă dye zarzavaturi, un badye cu un clop dye paie precum şi o domnişåră cu vai, ferească-mă Dumnyezo da avea nyişte ţâţe acåle, dye vai şi amar dye capu’ meu. Nå da’ ce vroiam să zâc. Aşe… Şi se urcă controloru’, unu’ aşa mai slăbuţ săracu şi urâţel. Mă gândeam că n-o găti muierea acas’ sau n-o şi avut el o muiere bună care să-i gătyască. Şi vinye ăla şi la minye, se uită la bilet după care se duce la aşê o domnică mai plinuţă. Na zic ăia între ei, „Servus” şi „Servus”. Şi încêpe aia mai plinuţă. „Apăi, mă Costyele, io n-am bilet”. Se uită controloru’ ăla slăbuţ şi urâţel. Apare şi soţu’ muierii cu un coptyil aşe dye vreo 5 ani. Şi nå începe şi ăla, cu „Servus” şi „Servus”. Că nici ăla n-are bilet. Şi aşe încep să vorbească, că nå ce mai face Costeluţ, fiu’ controlorului şi vai că Dåmnye cât îi dye cald azi şi ui că se duce controloru’ şi nu-i amendyază. Şi se duce ăsta la un puştan dye vreo 14 ani, care săracu’ nici el n-o avut bilet, d-apăi ăla săracu’ n-a început cu „Servus” în sus şi în jos, şi îl cobåră pe ăsta săracu’ şi îi dă o amendă.

Între tyimp mă uit la ăia tri, plinuţa cu soţu’ şi coptyilu’. Ăia râd, soţu’ se scarpină frumos pe sub braţ după care îşi mângâie coptyilu’ pe faţă. Nå bată-l sårele. Io nu mai suport pe autobuzu’ ăsta şi am coborât aşê frumos cu clopu’ meu ăl fain şi mai binye m-am dus pe jos. Măcar afară nu puţea a slănyină…

 

Å – un „a” închis, forma ardelenească a diftongului „oa”

Ê – un „e” închis

Dy – sunetul „dj”

Ny – sunetul „ñ”

Ty – sunetul „tj”

 

Între Baciu şi Cluju’ pe trişunule, 23 August 2011

 

Terem után cigi? Smoking after gym?

Ma délután teremből kijövet, egy jó képű pasas, atletikus alkat (értsd nem kigyúrt malac, hanem valószínűleg evez vagy tudom is én) jött ki utánam. El sem telik két másodperc, előveszi az edző táskából a pakk cigit és rágyújt…

Nem először látom ezt, elég sokan művelik. De, hogy edzés után, hogy tud valaki rágyújtani, azt már nem értem…

 

This afternoon, while comming out of the gym a good looking, athletic young man (not the steroid monkey type, someone who does rowing or what not) exited after me. A couple of seconds later he pulls out a pack of cigarettes and lights  one… 

It is not the first time I see people doing this. But I don’t understand why would anyone light one after training…

Miért kellett nekem a magyar állampolgárság?

Most, hogy már elmúlt a nemzeti ünnep, megírom, hogy nekem mért kell a magyar állampolgárság. Praktikus leszek. 2007 augusztus végén hagytam el Romániát, amikor még a holland hatóságok azt sem tudták mi fán terem Románia és senki sem tudta, hogy nekem, mint „friss” európai állampolgárnak milyen jogaim vannak. Tehát 2007 augusztus végén én, mint EU-s állampolgár, Hollandiában tartózkodási engedéllyel éltem és 4 hónapot vártam munkaengedélyre. Mindenki, aki tanult EU jogot tudja, hogy a munkások szabad mozgása meg letelepedési jog meg stb…Na frász. Ezek rám még négy év múlva sem alkalmazandók (kivéve a tartózkodási engedélyt…rájöttek pár hónap múlva, hogy nem szükséges). A Schengen elúszott, a munka korlátozások Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Németországban még nagyon is érvényben és a második amerikai utazásom előtt hajszálnyin múlott a vízum.

A papírjaimat a kolozsvári konzulátusnál adtam le, karácsonyi szünidőm alatt, minden eljárást kikerülve és könyörögve (mert ugyebár a déli féltekén élek most). Állítólag áprilisra kész lesz és Pretoriában kell majd átvegyem.

Minden Orbán politikát félretéve, itt vannak az okok:

–              elegem van a román útlevélből. Értsétek meg, hogy ezzel az útlevéllel még nem vagyunk egyenlő európai állampolgárok. Sajnálom ha meguntam küzdeni, de nekem a mindennapjaimról van szó. A munkaengedély nem érkezik meg időben, a német megkapja a pénzt júniusban és én két hónappal később, csak egy melóm lehet és minden új munkahellyel új engedély jár (értsd ülsz a babérjaidon, amíg megérkezik az engedély) illetve minden alkalommal a rendőrség úgy néz az útlevelemre, mint egy db sz..ra.

–               világot járok. Nem mindegy, hogy egyik országba bemehetek vízummentesen, vagy kell vízumot fizessek, vagy tudom is én nem 90 napot ülhetek vízum nélkül, hanem csak 30-at.

–              ha egy harmad generációs argentint nem zavar, hogy az olasz állam megadja nagyapja után az olasz útlevelet, engem sem.

–              és nem utolsó sorban erdélyi magyar vagyok és ezt sehol sem írja, vagy semmi sem bizonyítja. Ameddig nem lesz erdélyi útlevél addig egy román és egy magyar útlevél pontosan tükrözi, hogy ki vagyok. Magyar is és román is. És az utóbbira külföldön kellett rájöjjek.

 

Stellenbosch, Dél Afrika, Március 16

 

 

Szolidaritás Nagy Zsolttal…

Tegnap este olvastam az újabb vádakat Nagy Zsolt, volt miniszter, ellen. Ezt már csak az Európai Bizottság jelentése tetőzhette, amely szerint a román politikusok javarésze inkompetens, korrupt, beleértve a drága Parlamentünket.

Nagy Zsolt levelét Kovács Péter blogjáról szereztem és közlöm veletek. Habár személyesen nem ismerem, úgy hiszem a “barátok” közt valahol én is ott vagyok. Úgy érzem, mint aki Romániában szerezte jogi diplomáját, ezek a tények és a kormány cudar viselkedése nagyon is arra késztetett, hogy kétszer is megnézzem milyen országban szereztem az LLB diplomám és örvendek döntésemnek, hogy más országban is szerezzek diplomát.

Justice is blind but in this country they invented a new concept for blindness.

Kitartást Zsolt

 

“Kedves barátaim,

A mai napon mindannyian értesülhettetek arról, hogy a DNA vádat emelt ellenem és Tudor Chiuariu, illetve a Román Posta volt vezetőinek egy része ellen.

Azért írok nektek, mert a sajtóból (sajnos a magyar sajtóból sem) nem értesülthettetek a valóságról.

Az ellenem felhozott vád: hatalommal való visszaélés egy kormányhatározat kezdeményezése által.

A DNA mai közleménye (“… Practic, Zsolt Nagy a iniţiat o de hotărâre de guvern cu caracter retroactiv asupra dreptului de proprietate a imobilului din Calea Victoriei nr.133-135 … ”) a jog szempontjából egy marhaság!

Azaz a DNA szemében hatalommal való visszaélés az a tény, hogy miniszterként kormányhatározatot kezdeményeztem!

A fentemlített kormányhatározatot Románia Kormány elfogadta, azaz a Kormány egészének szolidáris felelősségét vonja maga után. Előzménytelen az európai joggyakorlatban az, hogy egy minisztert egy kormányhatározat kezdeményezése miatt vádoljanak. Ráadásul a jog alapelve az, hogy nem lehet egyetlen jogszabály (ez esetben egy kormányhatározat) visszamenőleges hatályú! Ezt a DNA ügyészek nem tudják, sőt le is írják, amint az fent olvasható.

A Posta inkriminált társulása 2005-ben történt, az ominózus kományhatározat 2007-ben született! Hogyan is lehett volna visszamenőleges hatálya?! Ráadásul ez a kormányhatározat nem is vonatkozott a telek jogi státuszára! Az már csak viccbe illő részlet, hogy az állam közvagyonáért felelős pénzügyminisztérium láttamozta ezt a kormányhatározatot, valamint 2005-ben többrendben írásban biztosította Postát arról, hogy a telek nem szerepel a állam közvagyonának jegyzékében!

Több mint 4 éve vagyok abban a helyzetben, hogy képtelen vádakkal kell szembesülnöm. Egy mandátumnyi időszak … úgy tűnik még legalább ennyinek kell eltelnie ahhoz, hogy a jelenlegi, politikailag irányított ügyészség másként dolgozzék.

A szolidaritás egy szép, de egyre ritkább emberi tulajdonság …

Nem kívánom egyikötöknek sem, hogy ott üljön szemben egy ügyésszel és órákon keresztül ismételt egyszerű kérdésre ne kapjon választ: mivel is vádol, hol van itt törvényszegés?!

Üdvözlettel,

Nagy Zsolt

Ui: az “ügyet” elindító ügyész történetesen egy és ugyanaz a személy, akit Chiuariu rövid mandátuma alatt megpróbált eltávolítani a DNA-ról …”

Kérlek küldjétek tovább, vagy osszátok meg, hogy minél többen első kézből értesülhessenek a helyzetről!