Monthly Archives: November 2013

Kergessük csak a turulmadarakat…

 

Mit kíván a Magyar nemzet? Remélem józan eszet, műveltséget, toleranciát, megértést, más kultúrák iránti nyitottságot… De hát van egy egyre jobban növekvő réteg, akinek mindez nem számít. Egy réteg, aki a 21. században képes egy szélsőjobb pártot az ország második pártjává választani. Akik szerint mindaz, ami az országban döcög a mások hibája. A kicsi, hülye gyerek, akit az anyja rajtakap a rossz tetten, de hát nem ő a hibás, hanem a zsidó, a cigány, a nagyhatalmak, az EU, a világ konspiráció. De ne félj testvér! Mert jön a turul gárda, az árpád sávos gárda, a turáni fiúk és netán Micimackó. Mi majd megmentünk. Mert mi igaz, vérbeli magyarok vagyunk, akik a szent turul madárral és Krisztus Urunkkal majd mindenki mást főbe ütünk!

Először gondoltam, hogy csak internetes fórumokon nyilvánulnak meg, de az elmúlt években már pofátlanul eljönnek a határ másik oldalára, kolozsvári magyar ünnepekre, ordítva és részegen bömbölik a székely himnuszt Csíksomlyó fele haladva, vagy netán Bukarest régi központját teszik tönkre egy focimeccs miatt. Mi ebből nem kérünk, köszönöm szépen.

Ez a magyar elfelejti, hogy nincs olyan, hogy színtiszta, vérbeli magyar. Ha valami is igaz, az netán az, hogy Európa legkevertebb népe vagyunk, akik már eleven többnyelvűen és keverten érkeztünk a Kárpát-medencébe. Vagy netán elfelejtjük, hogy a magyar törzsek mellett ott voltak a török nyelveket beszélő kabarok. Vagy később letelepedtek itt jászok, besenyők, kunok és magunkba olvasztottunk szlovákokat, ruténeket, szerbeket, horvátokat, románokat, németeket, zsidókat, örményeket? Kedves turul madárt kergető egyén, nem ártana kis történelmet olvasnod és netán egy gén tesztet végezned.

Ez a magyar elfelejti, hogy épp ebből a keveredésből születtek e nemzet legnagyobbjai. Mert Liszt anyja osztrák volt és nem magyar. Mert Petőfi félig elmagyarosodott szerb és félig szlovák. Mert a szigetvári Zrínyi Miklós éppen horvát származású. Dugovics Titusz aki leesett a falról éppen szerb, Hunyadi János pedig kun-román származású. Bartók Béla anyja német volt, Kodályé pedig lengyel. Teller Ede, Neumann János, Szilárd Leó, Radnóti Miklós, Karácsony Benő, Kertész Imre pedig igenis is zsidó származásúak. Ne feledjük József Attila sorait sem „Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az.” Kedves turul madárt kergető magyar, nem tudod milyen világon élsz és elfelejted, hogy azok az emberek, akik ezt a nemzetet a világtérképre tették, nem épp magyar származásúak voltak. És kedves turul madárt kergető egyén, Radnótihoz pedig ne nyúlj, könyvét el ne égesd!

Ez a magyar elfelejti, hogy nyelvünk is épp ezt a sokszínűséget tükrözi. Hogy az asztalon citerával muzsikáló és táncoló peches medvét Árpád népe nem volt, hogyan megértse, mert nyelvünk is iráni, török, szláv, német és más nyelvek sokasága.

Ennek a magyarnak „fáj” a legjobban Trianon és siratja szegény határon túli testvéreit. Mit tudsz te Trianonról turult kergető egyén? Mond, azt egy Kolozsváron, Funar korszak alatt felnőtt erdélyi magyarnak, hogy tudod is te mit jelent Trianon. Voltál már kisebbség? Kaptál már seggbe rúgást mert magyarul beszéltél a buszon és képes voltál mindezeket háttérbe tenni felnőttként és józan ésszel és megértéssel elfogadni a másikat. Vagy egy „színtiszta” magyar túl büszke ehhez?

Ez a magyar fél az újtól, a nemzetközitől az idegentől. Ez a magyar nem látja meg saját országa és saját hibáit. Hisz a globális cionista összeesküvésben, aminek egyedüli nagy célja a magyar nemzet likvidálása. Ez a magyar anélkül, hogy egy másik nyelvet is megtanulna, okulna és a jelenlegi helyzetből a legjobbakat kihozná, ököllel fenyeget mindent, ami külföldi, Európa és nem az általa megszokott. Mert ez a magyar nem élt külföldön, nem fogta a kezét egy más nemzetiség lányának, nem akar fejlődni és előre látni, hanem sebeit nyalogatva siratja, azt amit üknagyapáink elbasztak. Kedves turul madárt kergető egyén. Én már voltam magyar románok közt, román nyugat‑európaiak közt, fehér Afrikában és európai amerikaiak közt. Éltem buzgó kereszténnyel, ateistával, muzulmánnal, zsidóval és buddhistával. Én már láttam és átéltem sok mindent amit az emberi gyűlölet képes szülni. De egy dolgot megtanultam. Minden a megértésen, a tudáson és a más iránti tolerancián alapul. De a bunkó ezt nincs, hogy megértse.

Ez a magyar, sajnos nem magyar. Aggaszt, hogy ezek az egyének ellen a magyar kormány nem lép fel. Aggaszt, hogy ezt exportálják határon túli magyar fiatalok köreiben. Aggaszt, hogy egyre több magyarországi fiatalt látok külföldön és általában az hagyja el az országot, akinek márt tele van a turul kergetésből. Ne feledjük, hogy hetven évvel ezelőtt a Nyilasok és nácik rekord idő alatt deportáltak fél millió magyar zsidót. Mai napig szégyenünk, hogy Auschwitzban mindenki csak arról beszél, hogy az ottan kivégzett emberek nagy hányada magyar volt. Igenis, magyar! Mert sokan azon emberek közül többet tettek a magyar irodalom, kultúra és tudomány terén, mint a te és a „vérbeli, színtiszta ősöd”!

Advertisements