Büdi Nagyi, Murok és Ex-prosti története…

Hol volt, hol nem volt még az Északi-tenger habjain is túl, az Alsó Országok kellős közepében, volt egyszer egy parányi üzlet. Egyszerű kis üzlet volt, az Utrechti erőd keleti szárnyán. Az apró üzletben négy délceg lovag dolgozott minden nap. Yussuf, a közel keleti országok vitéz hőse pötyögtette minden nap a kasszagép gombjait. Robert, az északi népek magos és derék lovagja, épp egy ördögi találmánnyal mosta a földet. Gashi, a keleti nomád népek ivadéka rakta a polcokra az értékes portékát. Utolsó hősünk, Leon a skót McGregor unokaöccse, pedig felügyelte a szorgos munkálatokat…

Telt múlt az idő… Vásárlók lepték el az üzletet és vették meg a drága portékát. Vihogó gyerekek hada követte a mosolygó szülőket. Magos úriemberek és úriasszonyok vásárolták föl a világ minden feléről érkező ínyencségeket.  A négy délceg lovag ügyelt, hogy minden a kellő rendjén legyen, de Fortuna istennő sajnos nem így akarta. Komor felhők kezdtek gyülekezni Utrecht szilárd falai fölött… Megrezzentek a falevek, kutyák ugattak a távolban és kisdedek kezdek el sírni a közelgő vész láttára…

Elkezdődött…Négy lovagunk összenézett. Már érezték a levegőben az első boszorka közeledtét. Csípős szag előzte meg jövetelét. Egyszer csak szétnyíltak az ajtók! Mindenki pillanatra megállt. Félelem lepte el négy délceg hősünk izületeit…Ott ált az ajtóban, szalasztott ősz hajjal! BÜDI NAGYI…Már a neve is rettenetes félelmet okozott…Amint lábai lassan az üzlet padlóját taposták, hőseink visszavonultak a harmadik rajon védő falai mögé. Sajnos a falak nem tudták megállítani Büdi Nagyi leghírhedtebb fegyverét…a bűzbombát. Bűzbombák sorával ostromolta derék vitézeink védőfalát. Egyszer csak összeomlott a fal. Büdi Nagyi diadalos járásával elment hőseink előtt… Szaga csípős volt, mint a gyári salétrom. Könnyek csordultak ki vitézeink szemeiből. A bűz már szinte végzett Yusuffal, Roberttel, Leonnal és Gashival, amikor Fortuna istennő lenézett rájuk. Megállt egy pillanatig Büdi Nagyi. Mormogott valamit. Otthon felejtette a vásárló listáját…Megkönnyebbülve lélegeztek föl a délceg lovagok, de megvető szemekkel visszafordult az iszonyatos boszorka…”Még visszajövök!” – törte meg a síri csendet recsegő hangjával. Hőseink rögtön a mosogató veder fölé rohantak és szippantották annak tisztítószeres illatát…

… Halk léptek hallszódtak az üzlet folyosóin. Mint egy sovány szellem lebegett a padló fölött…Ő volt az. Ráismertek. Szikár teste és narancs parókája elárulta közeledtét. Murok!!! A második boszorka tette ráncos, eres lábát az üzlet földjére. Halkan lebegett végig a portékák között, majd kiszemelte a keleti nomád népek ivadékát. Gashit. „Te ott! Te fogod majd tarisznyámba rakni a portékát. Vézna kezeim nem bírják. De meg ne próbálj szökni mert iszonyatos parókámba rejtlek el egy örökkévalóságig!”

Hősünk meg sem mert mukkanni…Lassan tette a boszorka portékáját a mágikus tarisznyába, amikor kemény léptek alatt kezdtek el a polcok rezegni…Csakis ő lehetett az.  Hosszú vastag, stramplis lábai alatt repedezett a csempe. Idétlen és mesterséges keblei előtt szétoszlott a levegő és olcsó kínai parfümje tikkasztó fergetegként zúdult az üzletre. Csakis ő lehetett az. Kétméteres termetével és idétlen sárga hajával. Az Ex-prosti! A harmadik boszorka… Sámánok sora ijesztette a növekvő gyerekeket Ex-prosti történeteivel. Mondák és legendák fűződtek köréje. Sokak szerint férfi volt és azután lett nő…Lovagjaink halkan figyelték. Kiszemelte Leont…”Hékás…Mennyibe kerül a ruhaöblítő? De gyorsan mert szempillantás alatt végzek veled!”. A szavak hallatára Leon elővette ördöngös masináját…”Négy aranytallér és huszonöt fillér..” – „Ilyen sok!!! Hahahaha….” és démoni hangja alatt megrezzentek az ablakok. Leon furfangos agya gondolt egyet. „Önnek, azért 35 %-os kedvezménnyel is odaadjuk.” Ördögi mosoly terült Ex-Prosti arcára….Megmarkolta a portékát. „Jó lesz!”.

A harmadik boszorka is elhagyta az üzletet. Ismét összenézett a négy derék lovag. „Vajon mikor jönnek vissza?” – kérdezték szorongó szívvel. Kedves lovagok, azt csakis Fortuna istennő mondhatja meg…

Alsó országok, az Óperenciás tengeren is túl, Utrecht erőd…Az Úr kettőezer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s