FITNA

wilders_koran_vadim.jpg

HálIstennek, hogy létezik a wikipedia és az ember felkutatja a szó értelmét. A cikk szerint a fitna arab eredetű szó, ami jelenthet „emberek közötti nézeteltérést” vagy ugyanakkor „a hit próbatételét megpróbáltatások idején”.

Talán jobb, hogy ezt a cikket pár napra a film megjelenése és megnézése után írom, hisz az első reakciómból egy eltorzult képet alakítottam volna arról, hogy mit is jelent ez a film és mi az üzenete. Azok akik még nem tudják, a holland szélsőjobb Geert Wilders parlamenti képviselő egy kis filmet készített a Koránról és annak sokszor vérengzésre buzdító üzeneteiről. Most ugyebár Theo van Gogh meggyilkolása (filmrendező, 2004-ben egy marokkói eredetű holland állampolgár 8 golyóval, 2 késsel, 5 üzenettel és egy elvágott torokkal küldte a túlvilágra) után megérthető, hogy egy ilyen film megjelenésekor a rendezőt 24 órás felügyelettel kell őrizni. Érdekes módon a film még nem váltott ki akkora nemzetközi botrányt, mint a Dán Mohamed karikatúrák. Lehet ez is valamiről vall, de még túl korai erről nyilatkozni.

Ennek a cikknek nem az a célja, hogy most mélyebbre ássam a keresztény, zsidó vs. muzulmán csatabárdot, hanem, hogy ennek a filmnek az üzenetét elemezzem. Kezdjük az első 1O perccel a film megnézése után…. Véget ér a kisfilm az oldalak szakításával és valóságos düh fog el. Hiszen szemem előtt zajlottak le újból a hátborzongató események: a 9/11-es, londoni és madridi robbantások, az Irakban tartózkodó újságírók lefejezése. Felháborítanak az imámok és muftik uszításai, a Korán gyűlöletre buzdító versei, az afrikai nők nemi csonkítása és sorolhatnám mindazt, ami egy negyed óra alatt az néző szemé elé tárul. ÉS mégis 1O perc kezdetleges düh után lenyugszom, megiszok egy pohár üdítőt és leülök gondolkodni. Sajnos sok esetben egy ilyen film láttára sokan kihagyják ez utóbbi lépést és tovább szaporítják a kezdetleges felháborodást. Hol is kezdjem az elemzést? Talán ott, hogy az üzenetet valaki nagyon elferdítette. Tegyük fel, hogy Wilders szélső jobb politikája is hibáztatható emiatt. Tegyük fel… Ugyanakkor felkeresem Wilders arcképét (ez most szubjektív megjegyzés) és mintha önagyságát Vadim Tudort látnám fiatal korában és szőke hajjal. Javaslom ti is hasonlítsátok össze a kettőt.

Amikor időm akadt az elmúlt napokban szóba álltam pár bloggerrel, akik a filmről nyilatkoztak, elolvastam pár megjegyzést és az a kép tárult elém amire vártam. Sokan elítélik a filmet, még többen pártolják, páran pedig próbálják kissé objektívebben nézni. Ebben a cikkben nem a tárgyilagosságra törekszem, hisz személyes tapasztalataimat is bele fogom foglalni….Kezdjük Theo van Gogh-hal (tudatosan váltottam a „val”-t „hal”-lá, hisz így ejtik ki a nevét). Sikeres filmrendező, mélyen hitt a szólás szabadságban, művei és álláspontjai mindig is nonkonformizmusról vallottak. Tragikus halála nemzeti gyásszá vált, emlékművet avattak. Sajnos nem volt alkalmam személyesen megismerni, tehát a róla alkotott képem egy részét tetteiből alakítom ki. Én mindezen tulajdonságait nagyra becsülöm, de amikor olyasmit hallok, hogy az összes muzulmánt ilyen jelzőkkel látta el, mint „goatfuckers” (kecske kurók) akkor sajnos megkérdőjelezem személyiségét. Hiszen efféle nyilvános kijelentéseket, mint „patkányok” utoljára a kis übermenschen-ben hívőktől lehetett hallani. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nackó volt, de körülbelül nem tudta meddig tart az olyannyira fitogtatott szólás szabadság. Az Európai Ember Jogok Egyezménye is védi ezt az alapvető jogunkat, amit azonban korlátozni lehet, ha egy demokratikus társadalom megkívánja (1O. cikk, második bekezdés). És az egyik korlátozás között az alábbira bukkanunk, ha ezt „a mások jogai és hírneve megkívánja”. Nos nem tudom, hogy Theo van Gogh az efféle kijelentésekkel mennyire segített a holland muszlim közösség hírnevén. Máris jöhetnek az ellenérvek, hogy bizony nekik szabad és nekünk nem. Igenis elégetik a nyugati zászlókat, holttesteket huzigálnak az úton. De mindenki ezt teszi? Vajon egyesek mért teszik ezt? És ha már mi fejlettebbnek tartjuk magunkat, mint ők hiszen vannak mindenféle emberjogos előírásaink, akkor mért engedjük meg mi is, hogy valaki ilyen megjegyzéseket tegyen? Ne essék félreértés de egy egész közösséget így megbélyegezni a világ olyan pontjában, ahol ezt normálisan tiltani kéne. A gyilkosság elitélendő, de egy amúgy anyagi és társadalmi szempontokból frusztrált bevándorlónak még pont efféle megbélyegzések hiányoznak. Ne feledjük, hogy ezen országoknak van szüksége a bevándorlókra (kivéve a menekülteket, akik sokszor olyan helyekről érkeznek ahova nyugati betette a lábát).

Egyik megjegyzés szerint szükségünk volt egy ilyen videóra. Nem mondom, hogy nem volt szükség rá, hiszen valaki a Nyugatról is meg kell mondja a véleményét, de kérdéses, hogy ilyen üzenetre volt szükség? Hisz ne feledjük, hogy a filmből a néző arra a következtetésre juthat, hogy minden muzulmán állam ilyen és minden muzulmán ember ilyen. Több, mint 8OO millió muzulmán él e földön. Mindenki ilyen? Ki beszél arról, hogy Indiában a muzulmán keresztény lehet és fordítva és ezért nem veszti el a fejét. Ki beszél a szekularizált Törökországról, ki beszél arról, hogy egy pár fanatikus állam létezik ahol levágják karodat (Szaúd-Arábia, Nigéria, Irán, Afganisztán stb.). És sokszor mért égetik el a nyugat zászlóit? Mert sajnos a Nyugat ahova bedugta a sokszor kapzsi kis kezét csak nagyobb bajt kavart. Eleven egyértelmű, hogy efféle akciók fanatizmushoz vezetnek, hisz én sem állnék karban tett kézzel, ha egyik napról a másikra eltűnne mindaz ami nekem értékes.

Lehet szükség van egy ilyen szélsőséges filmre, hogy ellensúlyozza az iszlám szélsőséget és megtartson egy bizonyos egyensúlyt. De ezt a filmet úgy is kell elkönyvelni, mint egy szélsőséges megnyilvánulást. Keresztény templomokat meggyaláztak, de senki sem beszélt arról, hogy kétszer annyi mecset ablakait törték be. A burka (mohamedán nők viselete) kérdése is felvetődött a filmben. Mért is lenne betiltva? Ezt nem értem? Ha valaki zakóban járhat, tangában elmehet a klubba és zöldre festheti a haját akkor nem értem mi a gond, azzal, hogy valaki hagyományaihoz ragaszkodva viseli ezt az öltözéket.

Egy másik megtévesztő üzenet lehet az iszlám lakosságra vonatkozó statisztikák. Megértem, hogy az illető Európáról beszél de sokak szemében (főleg egy Nyugati szemében) Európa Prágáig tart, vagy ha nem is Prágáig akkor valahol a Prutnál ér véget. Nos beszéljünk statisztikákról. Nyugat Európában kb.16 millió muzulmán él. Az Unió új tagországaiban pedig elenyésző számban találhatunk muzulmánokat. Saccoljuk meg, hogy a 12 új tagországban még él egy jó 1 és fél millió (hisz a Bulgároknál van egy jókora török kisebbség). Egyszerű matek, hogy a 48O millió EU lakos közül a felkerekített 18 millió muzulmán a lakosság 3,5 %-át teszi ki. Még nem annyira vészes adat. Hogy Franciaországban már maholnap a lakosság 1O %át teszik ki, azért a francia kormány felelős, hiszen ők engedélyezték a letelepedést (és ne feledkezzünk el, hogy javarészük a régi gyarmatokról érkezett.). A film 57 millió európai muzulmánja után kutattam. Ugyebár az oroszok és a Balkán az ami még nagy számú muzulmán lakossággal bír. Ha az egész Oroszországot beleszámítjuk, akkor 16 millió muzulmán adódik az előbbi 18-hoz és a Balkánon a Török résszel beszámolva, az albánokkal és bosnyákokkal együtt 22 millió körül forog a szám. Tehát ha ennyire kitágítjuk Európa fogalmát, akkor igenis akadunk 57 millió muzulmánra (persze ha a szibériai tatár is európainak minősül, pont, mint az isztambuli török). Érdekes módon azért éppúgy az albán és török kollegáim is alkoholt fogyasztanak, mint mi. Nos ők biztosan fanatikusak és bombákkal járnak a nyakukon. Ne feledjük, hogy köztük is éppúgy teret veszít a vallás, mint közöttünk, habár erről a média sajnos már nem beszél.

Talán azért nem tudok állásfoglalást tartani e kis film mellett, mert éppúgy otthoni kisebbségiként nekem sem tetszene, ha valaki arról készítene videót, hogy honfoglaló őseink, hogy raboltak Európában és néha-néha ugyebár még erőszakoltak is illetve a Magyar Gárda néhanapján talpra áll és felgyújt egy pár pesti kocsit. Másodsorban megengedem magamnak azt a szubjektivizmust, hogy saját példákkal jöjjek fel. Éppúgy osztozkodom marokkói munkatársaim bevándorló sorsával. Habár egy évig vagyok egyetemista mégis sokszor érzem a többség felém történő meggondolatlan elítélést. Akkor gondolhatom mit érezhet Fatima vagy Drissz, akik egy életet kell így leéljenek. És mégis mosolyognak, szembe néznek az élettel és társaiddá válnak. ÉS akkor ezekre az emberekre is mindazokat rá lehet fogni?

Elítélek bármilyen fajta fanatizmust és tényleg mindazon tettek, amik a filmben fel voltak tüntetve elitélendők. De ez nem az összes muzulmánt képviseli és sajnos az üzenet nem ezt mondja. Sokkoló sokszor az imámok harcra való buzdítása, de ugyanakkor ez csak egy kép egy milliós képsorozatból. Elfelejtjük sokszor, hogy a saját nyugati politikánk vezetett a jihad-ok rohamos növekvéséhez. Talán ha Amerika sem dúlja fel a Közel-Keletet, akkor ma nem lennénk ilyes események tanúi.

Lehet szükség volt erre a filmre. Hogy még nem váltotta ki a kellő visszhangot, az is igaz. De olyasmiket állítani, hogy majd Hollandia egy muzulmán állam lesz, kissé túlzás. Igenis egy társadalmi realitás amivel a Nyugat meg kell majd birkózzon. Az iszlámnak is meg kell majd legyen a helye az ú.n. „keresztény Európában”. Mért épülnek mecsetek? Ugyanúgy kérdezhetném, hogy mért ürülnek ki a keresztény templomok? A gond, hogy törvényeinkkel megteremtjük mindenkinek a lehetőségét a vallás szabadsághoz, de amikor ezzel a jogával egy más népcsoport akar megnyilvánulni, akkor már elítéljük őket.

Talán mégis eltértem eredeti célomtól és nem csak a filmet próbáltam elemezni. Nem foglalkozom sem a Koránnal és sem arab tanulmányokkal, de ha ezek a szakaszok igazak, akkor bármilyen józaneszű ember ezektől kell tartózkodjon. Mindenkinek javasolom, hogy megnézze a kis filmet, de ne feledje, hogy az első 1O perc düh után a ráció is közbe kell lépjen. Könnyű egy csoportot elítélni és megbélyegezni, amikor semmi vagy kevés kapcsolatod van velük. Remélhetőleg Wilders is megússza ezt élve, de ugyanakkor mindez arról tanúskodik, hogy az intolerancia Európában nagyon is jelen van. Mindkét oldalról.

Film megtenkintése Júúúútúbbon: http://www.youtube.com/watch?v=bCrCsTMokTU (18 év felettieknek)

Utrecht 2OO8 március 3O

Advertisements

2 responses to “FITNA

  1. nagyon tetszett

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s